Medlemskab som støttemedlem

For enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Medlemsskabet giver adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter og netværk på Facebook.

Årligt kontingent
Kr. 150,-
– opkræves i februar og ved indmeldelse.

Kontingenter og støttebeløb modtages på:
Reg. nr. 5331
Kontonr. 0305 632

For hvert medlem af Adoption og Samfund modtager landegruppen et tilskud.