Medlemskab for familier

For familier, der er godkendt til at adoptere eller har adopteret barn fra Sydafrika.

Familiens biologiske børn eller børn adopteret fra andre lande er ligeledes hjerteligt velkomne!

Medlemsskabet giver adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter og netværk på Facebook.

Årligt kontingent
Kr. 300,-
– opkræves i februar og ved indmeldelse.

Kontingenter og støttebeløb modtages på:
Reg. nr. 5331
Kontonr. 0305 632

For hvert medlem af Adoption og Samfund modtager landegruppen et tilskud.