Medlemskab for adopterede

For adopterede fra Sydafrika
– medlemskab for enkeltpersoner, som er adopteret fra Sydafrika
– medlemskabet er kontingentfrit til og med medlemmets fyldte 25. år
– medlemmer under 18 år indmeldes af forældre

Medlemsskabet giver adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter og netværk på Facebook.

Årligt kontingent
Kr. 100,- fra fyldte 26. år
– opkræves i februar og ved indmeldelse.

Kontingenter og støttebeløb modtages på:
Reg. nr. 5331
Kontonr. 0305 632

For hvert medlem af Adoption og Samfund modtager landegruppen et tilskud.