Indmeldelse

Indmeldelse er nødvendig for deltagelse i foreningens aktiviteter og netværk på Facebook. Find indmeldelsesformular nedenfor.

Årligt kontingent
Kr. 300,- pr. familie
Kr. 100,- for støttemedlemmer

– opkræves i februar

 

Kontingenter og støttebeløb modtages på:

Reg. nr. 5331

Kontonr. 0305 632

 

Om foreningen:

Vedtægter link

Persondatapolitik: håndteringen af medlemsdata link

 

INDMELDELSESFORMULAR