Indmeldelse

Indmeldelse er nødvendig for at kunne deltage i foreningens forskellige aktiviteter.
Kontingentet er kr. 300,- pr. familie. Beløbet opkræves én gang om året, som regel i februar.
Kontingentet for støttemedlemmer er kr. 100,- eller evt. et større beløb.
Foreningens kontonr. er: Reg. nr. 5331 kontonr. 0305 632.

Foreningens vedtægter kan ses her: Vedtægter og håndteringen af medlemsdata kan ses her: Persondatapolitik