Generalforsamling 2020

Grundet aflysningen af Det Store Træf 2020 finder foreningens årlige generalforsamling sted some online videokonference.

Vi ses på online videokonference serviceen ZOOM
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 – 20.15
Deltagelse er for alle betalende medlemmer

Indkaldelse og dagsorden udsendes til alle medlemmer senest mandag d. 21. september pr. mail.

Udskydelse af generalforsamling 2020

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden 1. september. Bestyrelsen har dog under omstændighederne omkring Covid-19 besluttet at udskyde generalforsamling. I første omgang var det håbet at afholde generalforsamlingen under landetræf i oktober. Begrundelsen var, at bestyrelsen ikke forventede, at fremmødet ville blive repræsentativt ved en selvstændigt afholdt generaforsamling. Efter aflysning af Det Store Træf har bestyrelsen fundet muligheden for et online møde.