Generalforsamling 2020

Foreningens årlige generalforsamling finder sted på Det Store Træf 2020.

Vi ses på Danhostel Givskud ZOO
Lørdag d. 3. oktober, eftermiddag
Deltagelse kan ske uanset deltagelse i træffet.

Indkaldelse og dagsorden udsendes i september pr. mail til samtlige medlemmer og vil samtidigt også blive lagt op her.

Udskydelse af generalforsamling 2020

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden 1. september. Bestyrelsen har dog under omstændighederne omkring Covid-19 besluttet at udskyde generalforsamling til landetræffet i oktober. Begrundelsen er, at bestyrelsen ikke forventer at fremmødet ville blive repræsentativt, ved en selvstændigt afholdt generaforsamling. Bestyrelsen håber på forståelse på dette punkt.

Alle som måtte have en interesse for indblik i foreningens aktiviteter før generalforsamlingen, eks. regnskabet, er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen på foreningens mailadresse med alle spørgsmål.